Філософсько-правові І теоретико-юридичні аспекти генезису публічно-правового порядку - страница 77


^ Розділ VI. СИМБІОЗ ПУБЛІЧНОГО І ПРИВАТНОГО ПРАВА: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

Чанишева Г.
Особливості обчислення строку випробування при прийнятті на роботу

Сирота И.
Страховой стаж как обязательное условие пенсионного обеспечения в солидарной системе

Бабич І.
Визначення місця принципу справедливості в сучасній системі принципів права

Булеца С.
Норми приватного і публічного права в галузі здійснення медичної діяльності

Гетьманцева Н.
Поєднання державного і договірного регулювання оплати праці

Достдар Р.
Особливості правосуб’єктності держави як публічно-правового утворення в цивільних правовідносинах

Кізлова О.
Інші підстави виникнення інституту застави за законодавством України

Кірін Р.
Симбіоз приватноправових та публічно-правових засад в законодавстві України про надра

Коваль В.
Комплексні положення в актах законодавства та їх значення для регулювання майнових відносин у сфері господарювання

Козуб І.
Симбіоз приватних і публічних начал трудового права

Кривенко Ю.
Гражданско-правовой статус религиозных организаций по законодательству России и Украины: сравнительный аспект

Кулібаба В.
Деякі аспекти визначення поняття «бренд» та поняття «імідж»

Мазуренко С.
Правовое регулирование отношений в сфере международной торговли лицензиями на объекты интеллектуальной собственности

Рим О.
Деякі аспекти вирішення проблеми конкуренції у трудових правовідносинах за законодавством Польщі

Соловьева Т.
Обязательность как свойство постановлений Пленума Верховного Суда РФ

Трояновский А.
Принципы осуществления юрисдикции государств по спорам с участием иностранного элемента

Ульянова Г.
Використання об’єктів права інтелектуальної власності у мережі Інтернет

Чанишева А.
Іпотечні цивільні правовідносини

Чхутиашвили Л.
Место аудиторских стандартов в системе нормативного регулирования аудиторской деятельности

Кульчій О.
Публічно- та приватноправове регулювання правовідносин обов’язкового страхування відповідальності автовласників

Свириденко В.
Про взаємодію публічного і приватного права у регулюванні податкових відносин

Заволока В.
Деякі цивільно-правові аспекти права людини на життя

Куруч С.
Повышение пенсионного возраста и пенсионная политика Европейского Союза

Мазіна О.
Певні відмінності радянської та ринкової систем спадкування

Мануілова К.
Співвідношення публічно- та приватноправового регулювання діяльності, пов’язаної з використанням джерел підвищеної небезпеки

Обручков Р.
Сучасний стан та перспективи реформування пенсійної системи України

Попелюк В.
Публічні та приватні аспекти контролю у сфері господарювання

Ротар Д.
Проблемні питання визначення меж законодавчого регулювання відносин з реалізації права оперативного управління майном бюджетної установи

Смілянець І.
Підстави заміни боржника у зобов’язанні

Токарева В.
Страхування творів мистецтва та антикваріату від позовів минулих власників твору у практиці зарубіжних страховиків (страхування титулу творів мистецтва)

Толмач О.
Публічні та приватно-правові аспекти правового статусу роботодавця

Черногор Н.
Час відкриття спадщини за цивільним законодавством України

Щербань В.
Публічні та приватно-правові засади в діяльності професійних спілок

Володіна В.
Право на оприлюднення твору

Демченко І.
Саморегулівні організації, як елемент децентралізованого управління

Капталан И.
Основания и порядок приостановления и прекращения деятельности политических партий

Куций О.
Проблеми кваліфікації об’єктів цивільних прав залежно від їх оборотоздатності

Павлюк Н.
Загальна характеристика спадкування

Позова Д.
Правове положення вітчизняних житлово-будівельних кооперативів на початку їх становлення

Приміч Д.
Право на колективні переговори і укладення колективних договорів в актах національного законодавства України

Рубля О.
Прогалини в праві

Рудик Т.
Поняття факторингу

Самборська Ю.
Процесуальне становище батьків у справах про позбавлення батьківських прав (окремі аспекти)

Цибульська О.
Заповідальний відказ і заповідальне покладення за Зводом Законів Російської Імперії

Gurov V.
The Main Criteria for Choosing International Arbitration

Дарморіс О.
Забезпечення принципу рівності в трудовому праві ЄС

Кадала В.
Симбіоз держави та приватного перевізника при перевезенні вантажів у прямому змішаному сполученні

Пересоляк В.
Визначення обтяжень в земельному праві України

Руднев О.
Юридический факт действия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств


^ Розділ VII. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Кормич Б.
Принципи міжнародного митного права

Аверочкіна Т.
Практика встановлення статусу історичних вод в Арктиці

Артикуца Н.
Науково-теоретичні та методичні аспекти вивчення української правничої термінології в європейському контексті

Бабін Б.
Аналіз правової природи міждержавних програм

Бочарова Н.
Проблема криміналізації відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності (позиція Ради Європи)

Кметик Х.
Аналіз міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування: міжнародний та український досвід

Паліюк В.
Публічні та приватні інтереси в рішеннях Європейського Суду з прав людини щодо України

Раджабов М.
Роль и значение международных организаций в системе международно-правового регулирования международных отношений

Чайковский Ю.
Эволюция функций международного права

Нігреєва О.
Щодо деяких аспектів надання статусу біженця в Україні

Хоменко О.
Послуги загального інтересу та захист прав споживачів у ЄС

Голей В.
Напрями поглиблення та оптимізації співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями

Звягінцева Д.
Аналіз дефініції «забруднення морського середовища»

Нікіша Д.
Співвідношення договірної та звичаєвої норми міжнародного права

Наші автори1 Статья подготовлена с использованием результатов работ по гранту Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук и молодых российских ученых – докторов наук на тему: «Межрегиональное государственное управление в современной России: состояние и перспективы» (МК-4020.2010.6)

4081163372932621.html
4081266140468537.html
4081411055486664.html
4081508455012835.html
4081657751047391.html