За підручником Т. М. Байбара, Н. М. Бібік - страница 5
МАТЕМАТИКА

(ЗА ПІДРУЧНИКОМ М.В. БОГДАНОВИЧА)

з/п

Зміст навчального матеріалу

Сторінка підручника

ДатаІ семестр

Повторення та узагальнення матеріалу за 2 клас


1

Усна й письмова нумерація чисел першої сотні: лічба, називання, запис, порівняння чисел. № 1-12

С. 3-42

Додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Ознайомлення з деякими буквами латинського алфавіту. Периметр трикут­ника. Задачі на дві дії, які включають збільшення (зменшення) на кілька одиниць. № 13—21

С. 4-63

Назви чисел дії додавання. Зв'язок дій додавання й віднімання. Задачі на знаходження невідомого доданка. Вимірювання та порівняння довжини відрізків. Буквене позначення точок і відрізків. № 22.-32

С. 6-84

Перевірка додавання й віднімання.

Задачі на знаходження невідомого зменшуваного

Задачі на дві дії. № 33—40

С. 8-95

Рівняння. Розв'язування задач на знаходження не­відомого доданка. Задачі на дві дії, які включають знаходження невідомого зменшуваного. № 41—49

С. 9-106

Додавання й віднімання виду 38 + 2; 80— 4. Поняття про взаємообернені задачі. Розв'язуван­ня задач на знаходження невідомого доданка. Розв'язування рівнянь надії першого ступеня. No 50-59

С. 11-127

Додавання й віднімання вид 36 + 7; 73 -- 8. Задачі, які включають дворазове збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. № 60—68

С. 12-148

Назви чисел дії віднімання. Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень виразів з буквеними компонентами. Задачі на дві дії, які включа­ють знаходження невідомого зменшуваного. Периметр трикутника. № 69—78

С. 14-159

Письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел. Задачі на знаходження третього доданка. Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого зменшуваного. № 79-87

С. 15-1610

Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв'язування задач двома способами. № 88-97

С. 17-1811

Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Складання й розв'язування рівнянь на знаходження доданка. № 98-105

С. 18-1912

Таблиці множення чисел 2 і 3. Назви чисел при множенні. Розв'язування складених задач на дві дії різних ступенів. № 106—113

С. 19-2013

Знаходження значень виразів з діями різних сту­пенів. Розв'язування складених задач, які включа­ють дію множення. Табель-календар. № 114—120

С. 20-2214

Задачі на ділення. Назви чисел при діленні. Зв'язок дій множення й ділення. Розв'язування складеної задачі, яка включає дворазове зменшення чисел на кілька одиниць. № 121-130

С. 22-2315

Таблиці ділення на 2 і 3.

Прості задачі на ділення. № 131-136

С. 2416

Таблиця множення й ділення на 4. Застосування таблиці для розв'язування задач та для знаходжен­ня значень виразів. Знаходження значень виразів з буквеними компонентами. № 137—145

С. 24-2617

Таблиця множення й ділення на 5. Застосування таблиці для розв'язування задач та дня знаход­ження значень виразів. Складання задач за малюнками. № 146-153

С. 26-2718

Тематичний контроль

(контрольна робота, тести, усне опитування)

^ Табличне множення й ділення


19

Таблиця множення числа 6. Задачі на застосуван­ня порядку виконання дій. Знаходження значень виразів з буквою, що повторюється. № 154—164

С. 28-2920

Доба, година, хвилина, секунда. Визначення часу за годинником. Задачі, які включають дворазове збільшення (зменшення) в кілька разів. № 165—172

С. 29-3021

Визначення часу за годинником. Задачі на двора­зове збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць чи в кілька разів. Дії над величинами та іменованими числами. № 173-182

С. 30-3222

Визначення часу за годинником. Дії над величи­нами та іменованими числами. Задачі на спосіб зведення до одиниці (перший вид). № 183—191

С. 32-3323

Таблиця ділення на 6. Розв'язування задач і прикладів, які включають ділення на 6. Творча робота над задачею. № 192-201

С. 33-3524

Засвоєння таблиці ділення на 6.

Задачі на спосіб зведення до одиниці (перший

вид). Знаходження довжини ламаної. № 202-211

С 35-36Засвоєння таблиці ділення на 6. Розв'язування задач і прикладів, які включають ділення на 6. № 212—218

С. 36-37
25

Кратне порівняння чисел. Знаходження значень виразів та розв'язування задач на дві дії. № 219—227

С. 37-3826

Розв'язування простих задач на порівняння. Задачі на спосіб зведення до одиниці. Дії над величинами. № 228-237

С. 38-3927

Таблиця множення числа 7. Задачі на спосіб зведення до одиниці. № 238—246

С. 40-4128

Розв'язування прикладів і задач, які містять множення числа 7. Рівняння на знаходження невідомого зменшуваного. Розв'язування задач двома способами. № 247-254

С. 4129

Задачі з букве ними даними (аналіз розв'язання). Складання й знаходження значень виразів. Задачі на дві дії різних ступенів. № 255—262

С. 42-4330

Тематичний контроль

(контрольна робота, тести, усне опитування)


31

Розв'язування задач на кратне порівняння числа і суми. Задачі з буквеними даними. № 263 — 271

С. 43-4432

Таблиця ділення на 7. Задачі на знаходження частки двох чисел. № 272—280

С. 44-4533

Вправи на засвоєння таблиці ділення на 7. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. № 281-289

С. 45-4634

Розв'язування рівнянь на знаходження невідомо­го множника. Задачі на спосіб зведення до одини­ці. Аналіз розв'язання задачі на три дії. № 290-300

С. 46-4735

Розв'язування рівнянь. Розв'язування задач на порівняння двох чисел. № 301—309

С. 48-4936

Закріплення таблиць множення й ділення. Складання й розв'язування рівнянь. Задачі на знаходження третього доданка. № 310-317

С. 49-5037

Таблиця множення числа 8. Задачі на дві та три дії. №318-325

С. 50-5138

Засвоєння таблиці множення числа 8. Складання задач на суму двох добутків. № 326-332

С. 51-5239

Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид). Засвоєння таблиці множення числа 8. № 333—339

С 52-5340

Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид). Розв'язування рівнянь. № 340-349

С. 53-5441

Таблиця ділення на 8. Вправи на засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид). Знаходження частин числа. № 350-358

С. 54-6542

Засвоєння таблиці цілення на 8.

Задачі на порівняння різниці двох добутків

або двох часток. № 359—366

С. 55-5643

Знаходження невідомого діленого та розв'язання рівняння. Розв'язування заданим планом задачі на кратне порівняння двох часток. Задачі на три дії, які включають збільшення числа в кілька разів. № 367—377

С. 56-5744

Засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі на порів­няння двох часток. Складені задачі з буквеними даними (аналіз розв'язання). № 378—386

С. 57-5845

Таблиця множення числа 9. Задачі на суму двох добутків. Периметр трикутника. № 387—395

С. 59-6046

Засвоєння таблиці множення числа 9. Складені задачі, які включають знаходження частини числа. Розв'язування простих задач складанням рівнянь. № 396-404

С. 60-6147

Знаходження невідомого дільника. Задачі па дві дії. №405-415

С. 61-62Засвоєння таблиць множення й ділення. Складання задачі за даним виразом. Задачі на дві дії. № 416—424

С. 62-63
48

Таблиця ділення на 9. Застосування таблиці ділення на 9. Задача на спосіб зведення до одиниці (другий вид). № 425-441

С. 63-6549

Розв'язування рівнянь. Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид). Складені задачі, які включають знаходження невідомого компонента. № 442-449

С. 65-66 'Переставна властивість дії множення. Розв'язуван­ня нерівностей. Складені задачі, які включають знаходження невідомого компонента. № 450—457

С. 66-67
50

Тематичний контроль

(контрольна робота, тести, усне опитування)

^ Тисяча. Нумерація трицифрових чисел


51

Лічба в межах 199. Попереднє і наступне числа до даного числа. Задачі на сумісні дії першого і другого ступенів. № 458-468

С. 68-7052

Утворення числа 200. Назва чисел третього розряду. Задачі на дві дії, які включають знаход­ження невідомого зменшуваного. № 469—478

С. 70-7153

Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків і одиниць. Назви розрядних чисел I, II і IIІ роз­рядів. Задачі на час. № 479-487

С. 72-7354

Утворення трицифрових чисел. Читання чисел, які записані в нумераційній таблиці. Додавання чисел різних розрядів. Задачі на спільну роботу. № 488-497

С. 73-7555

Запис чисел у нумераційній таблиці. Порівняння чисел. № 498-505

С. 75-764084120061215125.html
4084264706365775.html
4084315414633426.html
4084423372788204.html
4084580694486010.html