378(574) Б 94 - Информационный бюллетень (Выпуск 2 й) Өскемен Усть-Каменогорск 2009 г

378(574) Б 94 - Информационный бюллетень (Выпуск 2 й) Өскемен Усть-Каменогорск 2009 г


378(574) Б 94

^ Білім мен ғылымдағы жаңартпашылық технологиялар. ІІ Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференциясының Ғылыми еңбектер жинағы. 2007 ж. 9-10 қараша. IІ бөлім = Инновационные технологии в образовании и науке: сборник научных трудов II Международной научно-методической конференции 9-10 ноября 2007г. Часть II. - Зырян : [б. и.], 2007. - 230 б.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (1), ПИО (2)


378(574) Б 94

Білім мен ғылымдағы жаңартпашылық технологиялар. ІІ Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференциясының Ғылыми еңбектер жинағы. 2007 ж. 9-10 қараша. І бөлім = Инновационные технологии в образовании и науке: сборник научных трудов II Международной научно-методической конференции 9-10 ноября 2007г. Часть I. - Зырян : [б. и.], 2007. - 394 б.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (1), ПИО (2)


378(574)(075.8) Т 38

Техникалық ғылымдар және технологиялар мамандықтар тобының мемлекеттік аралық бақылау пәндері бойынша тест жинағы: оқу-әдістемелік құрал. - Астана: НЦГСОТ, 2009. - 426 б.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 6 : КХ (6)


Этнография


39(574) Ш 97

Шығыс Қазақстан әрі көне-әрі жас = Восточный Казахстан - древний и молодой : ғылыми-көпшілік басылым. - Өскемен : [б. и.], 2004. - 253 б.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : КХ (1)


Математика


51(075.8) Т 91

Таныбекова, С. Ж. Математика: жоғары оқу орындарының техникалық бағыттағы мамандықтарында оқитын студенттері үшін аралық мемлекеттік бақылауға аранлған оқу-әдістемелік құрал / С. Ж. Таныбекова, Ж. Т. Рахметуллина. - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. - 332 б. - Библиогр.: б.332.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


514.18(075.8) К 81

Кубентаева, Г. Қ. Сызба геометрия және инженерлік графика: оқу құралы / Г. Қ. Кубентаева, С. Б. Тастанбекова, Г. Н. Мошнинова. - Өскемен: ШҚМТУ, 2008. - 113 б. - Библиогр.: б.111. Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)

Геодезия


528(075.8) Гр

Ефремова, Л. А. Жер мониторингі : 050903 "Жерге орналастыру және кадастр" мамандығы бойынша оқитын студенттерге тәжірибелік сабақтарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар / Л. А. Ефремова, М. Е. Рахымбердина, А. Д. Оқасова; ҚР білім және ғылым министрлігі), Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ). - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. - 24 б. - Библиогр.: б.24.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


528 Гр.

Жанұзақова, С. К. Жер кадастрлық жұмыстардың технологиясы және ұйымдастырылуы: 460340 "Қалалық кадастр мамандығында оқитын студенттерге практикалық жұмыстарды орындауға аранлған әдістемелік нұсқаулар / С. К. Жанұзақова. - Өскемен : ШҚМТУ, 2007. - 31 б.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


528(075.8) Гр

Красников, В. М. Геодезиялық өлшеулерді математикалық өңдеу теориясы: 050711 "Геодезия және картография" мамандығы бойынша оқитын студенттерге практикалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар / В. М. Красников, Ю. Д. Гусаренко, А. С. Мухаметқалиева. - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. - 18 б. - Библиогр.: б.17 .

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


528(075.8) Гр.

Красников, В. М. Жоғары геодезия: 050511 "Геодезия және картография" мамандығы бойынша оқитын студенттерге зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар / В. М. Красников, Ю. Д. Гусаренко, А. С. Мухаметқалиева. - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. - 29 б. - Библиогр.: б.28 .

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


528(075.8)Гр.

Красников, В. М. Жоғары геодезия: 050711 "Геодезия және картография мамандығы бойынша оқитын студенттердің оқытушымен өздік жұмысын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар / В. М. Красников, Ю. Д. Гусаренко, А. С. Мухаметқалиева. - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. - 14 б. - Библиогр.: б.14 .


^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


528(075.8) Қ 26

Қалиғожина, Ж. Қ. Геодезия: 050903 "Жерге орналастыру", 050907 "Кадастр" мамандықтарында оқитын студенттерге мемлекеттік аралық бақылауға дайындауға арналған тест тапсырмаларының жинағы / Ж. Қ. Қалиғожина. - Өскемен: ШҚМТУ, 2008. - 111 б.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (1), ЧЗ (2)


528(075.8) Гр.

Оқасова, А. Д. Карталар және жобаларды графикалық рәсімдеу: 050903 "Жерге орналастыру және жер кадастры", 050711 "Геодезия және картография", 050907 "Кадастр" мамандықтары бойынша оқитын студенттерге практикалық сабақтарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар / А. Д. Оқасова. - Өскемен: ШҚМТУ, 2008. - 16 б. - Библиогр.: б.16 .

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


528(075.8) Гр.

Мухамадиева, А. Б. Жер кадастры: 050903 "Жерге орналастыру", 050907 "Кадастр" мамандықтарында оқитын студенттер үшін зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар / А. Б. Мухамадиева. - Өскемен: ШҚМТУ, 2008. - 27 б. - Библиогр.: б.15.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


528(075.8) Гр.

Хасенов, Қ. Б. Инженерлік геодезия: 050907 "Кадастр", 050903 "Жерге орналастыру" мамандықтарында оқитын студенттерге "Пландық инженерлі-геодезиялық тордың жиілету жобасын құрастыру" тақырыбы бойынша курстық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар / Қ. Б. Хасенов. - Өскемен: ШҚМТУ, 2008. - 32 б.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


528(075.8) Гр.

Хасенов, Қ. Б. Фотограмметрия: 050903 "Жерге орналастыру", 050907 "Кадастр" мамандықтарында оқитын студенттерге зертханалық сабақтарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар / Қ. Б. Хасенов, М. Е. Рахымбердина, Ж. Қ. Қалиғожина. - Өскемен: ШҚМТУ, 2008. - 35 б. - Библиогр.: б.34 . - 115 т.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


528(075.8) Х 23

Хасенов, Қ. Б. Геодезия : 050711 "Геодезия және картография" мамандығында оқитын студенттерге зертханалық сабақтарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар / Қ. Б. Хасенов, Ж. Қ. Қалиғожина, М. Е. Рахымбердина. - Өскемен: ШҚМТУ, 2007. - 49 б. - Библиогр.: б.48.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


Физика


53(075.8) А 16

Абылқалықова, Р. Б. Физикадан есеп шығару жолдары студенттердің өздік жұмыстарына арналған әдістемелік нұсқаулар / Р. Б. Абылқалықова, Б. Д. Нұркенова.- Өскемен: ШҚМТУ, 2008. - 93 б.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


53(075.8) Қ 60

Қойшыбаев, Нұрғали. Оптика. Атом. Ядро. Элементар бөлшектер: оқулық. Т.4 / Н. Қойшыбаев. - Алматы: Зият Пресс, 2006. - 388 б.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 79 : КХ (5), ЧЗ (5), АУЛ (69)


53(075.8) Қ 60

Қойшыбаев, Нұрғали. Электр және магнетизм: оқулық. Т.3 / Н. Қойшыбаев. - Алматы: Зият Пресс, 2006. - 340 б.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 80 : КХ (5), ЧЗ (5), АУЛ (70)


53(075.8) Қ 60

Қойшыбаев, Нұрғали. Молекулалық физика: оқулық. Т.2 / Н. Қойшыбаев. - Алматы: Зият Пресс, 2005. - 227 б.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 80 : КХ (5), ЧЗ (5), АУЛ (70)


53(075.8) Қ 60

Қойшыбаев, Нұрғали. Механика: оқулық. Т.1 / Н. Қойшыбаев. - Алматы: Зият Пресс, 2005. - 497 б.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 80 : КХ (5), ЧЗ (5), АУЛ (70)


53(075.8) М 18

Мамырбекова, Ғ. Қ. Физика: аралық мемлекеттік бақылауға дайындалуға арналған әдістемелік нұсқаулар / Ғ. Қ. Мамырбекова, Р. Б. Абылкалыкова, Ш. Б. Насохова. - Өскемен : ШҚМТУ, 2007. - 189 б.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


53(075.8) М 18

Мамырбекова, Ғ. Қ. Механика және молекулалық физика: барлық мамандықтар бойынша оқитын студенттерге зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар / Ғ. Қ. Мамырбекова, Қ. А. Садилов, Б. Д. Нұркенова. - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. - 63 б. - Библиогр.: б.63.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


Теориялық механика


531(075.8) А 52

Аманжолова, Ш. С. Теориялық механика. Статика. Нүкте кинематикасы: 050712 "Машинажасау" мамандығының студенттері үшін ОӨБЖ бойынша әдістемелік нұсқау / Ш. С. Аманжолова. - Өскемен : ШҚМТУ, 2007. - 52 б. - Библиогр.:б. 40 .

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


531(075.8) А 52

Аманжолова, Ш. С. Теориялық механика. Кинематика. Динамика: 050712 "Машинажасау" мамандығының студенттері үшін ОӨБЖ бойынша әдістемелік нұсқау. 2-бөлім / Ш. С. Аманжолова. - Өскемен : ШҚМТУ, 2007. - 58 б. - Библиогр.: б. 45.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


531 Гр

Қасымов, А. Е. Қатты дене статикасы: "Теориялық механика" пәнін оқитын студенттердің оқытушымен өздік жұмыстарына арналған әдістемелік нұсқау мен тапсырмалар / А. Е. Қасымов. - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. - 28 б. - Библиогр.: б. 28 .

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


533(075.8) Қ 14

Қадырбаев, А. К. Сұйық және газ механикасы, гидро-пневможетектер: оқулық /А. К. Қадырбаев, Е. М. Қалыбаева, А. А. Қадырбаева. - Алматы: Бастау , 2008. - 270 б. - Библиогр.: б.266.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 48 : КХ (5), ЧЗ (5), АУЛ (38)

Термодинамика


536(075.8) Гр.

Дүйсембаева, Г. С. Жылумаңызалмасу: 220440 "Өнеркәсіптік жылу энергетикасы" және 050717 "Жылу энергетикасы" мамандықтары бойынша оқитын студенттерге зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау / Г. С. Дүйсембаева, М. Қасейінұлы. - Өскемен : ШҚМТУ, 2007. - 35 б. - Библиогр.: б.32.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


536(075.8) Гр.

Уазырханова, Г. К. Ауа үшін адиабата көрсеткішін анықтау : виртуалды зертханалық жұмысқа арналған әдістемелік нұсқау / Г. К. Уазырханова, В. А. Паюк. - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. - 12 б. - Библиогр.: б.12.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


Материалдар кедергісі


539.3/.6(075.8) Ж 82

Жүнісбеков, С. Материалдар кедергісі: оқулық / С. Жүнісбеков, А. К. Қадырбаев ; ҚР білім және ғылым министрлігі). - Алматы : Бастау , 2008. - 370 б.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 48 : КХ (5), ЧЗ (5), АУЛ (38)


539.3/.6(075.8) М 79

Муслиманова, Г. Е. Материалдар кедергіс : кредиттік жүйе бойынша оқитын техникалық мамндықтардың студенттеріне өз бетімен істейтін жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар / Г. Е. Муслиманова, Б. М. Абдеев, Е. Б. Шестакова. - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. - 49 б. - Библиогр.: б.49.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


Химия


54(075.8) У 74

Усманова, М. Б. Химия: барлық мамандықтар бойынша оқитын студенттерге зертханалық және өзіндік жұмыстарды жасауға араналған оқу-әдістемелік құрал / М. Б. Усманова, А. А. Тастанбекова. - Өскемен : ШҚМТУ, 2007. - 135 б. - Библиогр.: б.131

Имеются экземпляры в отделах: _всего 11 : КХ (6), ЧЗ (5)


541.1(075.8) Ж 142

Жаглов, В. С. Физикалық және коллоидтық химия бойынша практикум : оқу құралы / В. С. Жаглов, З. В. Шерегеда, Ж. Ә. Ибатаев. - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. - 91 б. - Библиогр.: б.87.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


541.1(075.8) Ж 142

Жаглов, В. С. Химиялық термодинамика бойынша есептер жинағы: оқу құралы / В. С. Жаглов, З. В. Шерегеда, Ж. Ә. Ибатаев. - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. - 103 б. - Библиогр.: б.91.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


Геология


55(075.8) Гр

Болатова, А. Б. Жер қойнауын орынды қолдану және кен сапасын басқару: 090340 "Пайдалы қазбаларды жер астында игеру" және 050707 "Тау-кен ісі" мамандықтарының студенттеріне тәжірибелік және зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар / А. Б. Болатова, В. Д. Борцов; ҚР білім және ғылым министрлігі), Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ). - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. - 14 б. - Библиогр.: б.14.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


55(075.8) Гр.

Борцов, В. Д. Геологиядағы математикалық әдістер: 080140, 050706 мамандықтары бойынша даярланатын студенттерге зертханалық жұмыстарды жүргізуге арналған әдістемелік нұсқаулар / В. Д. Борцов, Б. Б. Рахимбаева. - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. - 10 б. - Библиогр.: б.10.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


55(075.8) Гр.

Дьячков, Б. А. Геокарталау: 050706 "Пайдалы қазба кенорындарының геологиясы және оларды барлау" мамандығының студенттеріне практикалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар / Б. А. Дьячков, О. Н. Кузьмина. - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. - 8 б. - Библиогр.: б.8.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


55(075.8) Гр.

Дьячков, Б. А. Геотектоника және металлогения: 050706 "Пайдалы қазба кенорындарының геологиясы және оларды барлау" мамандығының студенттеріне зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар / Б. А. Дьячков, О. Н. Кузьмина. - Өскемен : ВКГТУ, 2008. - 8 б. - Библиогр.: б.8.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


55(075.8) Гр.

Дьячков, Б. А. Пайдалы қазбалар кенорындарының геологиясы және өндірістік типтері : 050706 "Пайдалы қазбалар кенорындарының геологиясы және оларды барлау" мамандығының студенттеріне зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар / Б. А. Дьячков, О. Н. Кузьмина. - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. - 9 б. - Библиогр.: б.9.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


55(075.8) Гр

Мизерная , М. А. Гидрогеология және инженерлік геология : 050706 "Пайдалы қазбалар кен орындарының геологиясы және барлау" мамандығы бойынша даярланатын студенттерге арналған әдістемелік нұсқаулар / М. А. Мизерная, Б. Б. Рахимбаева. - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. - 27 б. - Библиогр.: б.27.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


55(075.8) Гр

Мизерная, М. А. Қазақстан геологиясы және минералды ресурстары: 050706 "Пайдалы қазбалар кен орындарының геологиясы және барлау" мамандығы бойынша даярланатын студенттерге зертханалық жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар / М. А. Мизерная, Б. Б. Рахимбаева. - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. - 11 б. - Библиогр.: б.11.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


Өмір тіршілік қауіпсіздігі


61(075.8) Гр.

Оспанова, Ж. А. Өндірістік апаттар және кәсіби аурулар: 050731 "Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау" мамандығының студенттеріне тәжірибелік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар / Ж. А. Оспанова, Е. Н. Буханцев. - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. - 32 б. - Библиогр.: б.31.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


Машина жасау


621.7(075.8) Д 874

Дудкин, М. В. Қондырмаларды таңдау және тізбектік өлшемдер есептемесі = Выбор посадок и расчет размерных цепей : 050713 "Көлік, көліктік техникасы және технологиялар" мамандығының студенттері үшін курстық жұмысты орындауға арналған екі тілді оқу құралы / М. В. Дудкин ; ҚР білім және ғылым министрлігі), Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ). - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. - 187 б. - Библиогр.: б.142.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (1), ЧЗ (2)


621.7(075.8) Д 814

Дудкин, М. В. Сызықтық өлшеулер : лабораторлық жұмысқа арналған оқу-әдістімелік нұсқау / М. В. Дудкин, Ш. С. Шәкәрімов, Қ. Қ. Қомбаев. - Өскемен : ШҚМТУ, 2007. - 58 б. - Библиогр.: б.58.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


Тау-кен ісі


622(03) Гр.

Бектібаев, Ә. Д. Анықтама сөздік: 050707 "Кен ісі" мамандығының студенттеріне арналған терминдер туралы ұғым / Ә. Д. Бектібаев, Г. Т. Нұршайықова. - Өскемен : ШҚМТУ, 2007. - 26 б. - Библиогр.: б.26 . - 90 т.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


Құрылыс. Конструкциялар


624.014(075.8) К 94

Кусябғалиев, С. Г. Құбырбетонды құрылымдар. Арнайы курс: 050729 "Құрылыс" мамандығының студенттеріне практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау / С. Г. Кусябғалиев, Б. С. Кенетбаев, Қ. М. Нұржанова. - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. - 60 б. - Библиогр.: б.34.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


624.014(075.8) К 94

Кусябғалиев, С. Г. Металл құрылымдар (құрылыс құрылымдары ІІ) : 050729 "Құрылыс" мамандығының барлық оқу бөлімінде оқитын студенттеріне арналған лекциялар конспектісі / С. Г. Кусябгалиев. - Өскемен: ШҚМТУ, 2008. - 177 б. - Библиогр.: б.177.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


624.15(075.8) Гр

Қанғалақова, Қ. Ж. Негіздер және іргетастар : 050729 "Құрылыс", 440240 "Автомобиль жолдары мен аэродромдарды салу", 440340 "Көпірлер мен транспорттық тоннелдер" мамандықтарының студенттеріне практикалық және курстық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар / Қ. Ж. Қанғалақова ; ҚР білім және ғылым министрлігі), Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ). - Өскемен : ШҚМТУ, 2007. - 17 б. - Библиогр.: б.17.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


Жол құрылысы


625.7/.8(075.8) Р 461

Речицкая, О. С. Құрылысты жүйелі механикаландыру, автоматтандыру және механикалық жарақтандыру : 050713 "Көлік, көліктік техника және технологиялар" мамандықтарында "Көтергіш-көлік, құрылыс, жол машиналары және жабдықтары" мамандандыруы бойынша барлық оқу түрінде оқитын студенттердің тәжірибелік сабақтарына, СӨЖ және СОӨЖ арналған әдістемелік нұсқаулар / О. С. Речицкая. - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. - 65 б. - Библиогр.: б.65.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


Сумен жабдықтау


628.1(075.8) Гр.

Анапьянова, С. Б. Қаланы сумен жабдықтау және лас суларды әкету желілері : 050731 "Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау" мамандығы бойынша оқитын студенттерге курстық жоба жасауға арналған әдістемелік нұсқаулар / С. Б. Анапьянова. - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. - 28 б. - Библиогр.: б.28.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


628.3(075.8) Гр.

Анапьянова, С. Б. Ластанған суды әкету сорғыш бекеті : 050729 "Сумен жабдықтау, суды әкету және су қорларын қорғау" мамандығы бойынша оқитын студенттерге курстық жоба жасауға араналған әдістемелік нұсқаулар / С. Б. Анапьянова, Н. А. Тамимдарова. - Өскемен : ШҚМТУ, 2007. - 19 б. - Библиогр.: б.19.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


628(075.8) Х 23

Хасенов, Қ. Б. Фотограмметрия: 050711 "Геодезия және картография" мамандығында оқитын студенттерге зертханалық сабақтарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар / Қ. Б. Хасенов, М. Е. Рахымбердина, Ж. Қ. Қалиғожина. - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. - 48 б. - Библиогр.: б.47.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


Көлік


629.331(075.8) Гр

Мырзабекова, Д. М. Екінші өндірістік іс-тәжірибе: 050713 "Көлік, көлік техникасы және технологиялар" мамандығының студенттеріне арналған бағдарлама / Д. М. Мырзабекова. - Өскемен : ШҚМТУ, 2007. - 13 б. - Библиогр.: б.12.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


Ауыл шаруашылығы. Агротехника


631/635(075.8) А 90

Атыханов, А. К. Агротехникалық қызмет кәсіпорындарын ұйымдастыру мен жобалау негіздері : оқу құралы / А. К. Атыханов, Ж. К. Еспергенов, Е. А. Асанғалиев. - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. - 81 б. - Библиогр.: б.69.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


631/635(075.8) Гр.

Еспергенов, Ж. К.Агротехникалық қызмет: 050806 "Агроинженерия" және 050807 "Орман шаруашылығы істері" мамандықтарының студенттеріне және орта кәсіптік білім негізінде сырттай оқитын оқушыларына практикалық дәрістерге арналған әдістемелік құрал / Ж. К. Еспергенов. - Өскемен : ШҚМТУ, 2007. - 21 б. - Библиогр.: б.17.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


4425254255440685.html
4425334691543089.html
4425424109753731.html
4425508165814810.html
4425608676944639.html